Varios

Ye sorprendén, que en istos intes que nusatros semos bibindo, Mafalda ha feito 50 añadas e no t’esmeliques quiesto leutor/a cuan te ragone que muita d’a suya fraseolochía ye de firme autualidá.

Mafalda ye una ninona de clase meya, con zerra negra e lazo royo, naxida de l’Archentina d’a man de Quino en l’añada 1964, como protagonista d’una tira de prensa. Ista nina tien a suya chenuina uellada d’o mundo, e fica bellas custions que, como bien diz o suyo creyador, encara no han estatas enzertadas dimpués de 50 añadas.

DPH

Quino, o suyo fegurador, Joaquín Salvador Labado, ye naxiu de l’Archentina, fillo d’inmigrans españols en l’añada 1932, fa serbir l’ambiesta d’o mundo que tien ista zagaleta, t’amuestrar o suyo parixer d’una traza ironica e azeta, u como dizírbanos per astí, con umor somarda. Cal trucar o ficazio en que Quino, a ra edá de 81 añadas, ferá 60 cabos d’año de carrera a mesma añada que o suyo gran presonache (Mafalda) fa 50 cumpleañadas.

En l’añada 1963 a interpresa “Siam de Tella”, demanda á Quino bel treballo comico ta bella fayena publizitaria, aón amanexeba bella familla aón a filla chicorrona se clamaba Mafalda. A campaña publizitaria nunca pas plego a fer-se y estió astí cuan Quino, en l’añada 1964, nimbia ueito tiras comicas d’a falordia ta ra rebista “Leoplan”, t’o suyo suplemén “Gregorio”, d’as que rematarban publicando no más que tres a ra fin.

Rancando de setiembre, d’ixe mesmo año, ye cuan ya amanixe bella tira comica semana par d’atra en a rebista “Primera Plana”, estando-ie os protagonistas d’a tira, Mafalda e su pai. Más entabán continarán adibindo a resta de presonaches como su mai, Felipe, Manolito, Susanita, Miguelito, Guille (o chirmano chicorrón de Mafalda) e o zaguer presonache en brincar, en l’añada 1970, se dizió Libertad.

A tira comica estió imprentada en o diario “El Mundo” (1965-1967), en o semanario “Siete Dias Ilustrados” (1968-1973). En o escomenzipio de l’añada 1973, Quino ha debuxau á Mafalda de cabo ta cuan ta entidaz enreligadas con o mundo d’os ninos e d’as ninas (Unicef, Cruz Roja, etc). Uei encara podemos trobar á Mafalda amanada á ras nuebas teunolochías.

As barucas más goyosas de Mafalda son a economía, as desigualdaz sozials, as inschustizias, a politica, a guerra e o meyo ambién. De seguras ye per istos temas que Mafalda contina tan d’autualidá, ya que, 50 añadas dimpués, encara continamos charrando d’o mesmo, tenindo os mesmos angulemas, u encara más graus, e sin saper como empentar- los en muitos casos.

Ta rematar, astí tos dixo beluna d’ixas frases tan zelebres de Mafalda, e que profés tos ferán dandaliar e retrucar l’esmo:

  • −  ¿Por án bi ha que empentar iste país ta lebar-lo t’abán?
  • −  ¿E si en cuenta de planear asinas, esbolastiamos una mica más altero?
  • −  Perén, l’urchén no dixa tiempo t’o importán.
  • −  No ye berdá que tot tiempo zaguero estió millor, o que pasaba yera que os qe yeran

    piors encara no bi eban parau cuenta.

    ¡Ah!, A yo tampoco no me cuaca o caldo. Blanca Solanas Aísa

SUSCRIPCION

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here