Varios

Por Chaime Capablo.

10390528_10201054649367221_8291416682941590313_nIste lema ye a zaguera purna d’una añada muito rebolandera ta o ligallo de Purnas Semontano. O zaguero de mayo faziemos a borina de o cabo curso, querébanos ubrir á toz os semontaneses a faina feita con as «purnetas», que’n ha estau prou. Ta ixo acotraziemos en o Palazio de Congresos de Balbastro una trobada plena de autibidaz. A chornada prenzipió con a presientazión de os treballos de rematadura de curso per parti de os escolanos que han cursau o grau de iniziazión, en o tocán á ixo, se charró d’a eboluzión literaria de l’aragonés, d’a istoria e formazión d’a luenga aragonesa, d’o imperialismo lingüistico e d’o esdebenidero d’a luenga.

GOB ARAGON surge

Dimpués mos agoyemos con a reproduzión de o curtometrache AMBISTAS, una uellada cheneral á ras zagueras cuaranta añadas de luita per a dignificazión, reconoxedura, normatibizazión y estandarizazión de o nuestro parlache. Iris Latrás estió a enfiladora e coprodutora d’o documental, mos esplanicó as enchaquias de ista creyazión. Más tardi, se entregón os premios PURNAS AMOSTANZA 2014, que ista begada cayón en tres firmes autibistas e treballadors, reconoxendo asinas toda una bida adedicada á ista luita. Ruben Fernández, cocreyador de a colla e mayestro de aragonés, Irias Latrás, umanista e filologa ispanica e aragonesa e Chorche Paniello, firme autibista aintro de a colla Nabata de Monzón.

10264581_10201054652647303_6660121028983267029_nO programa continó con a presientazión e taste de un nuebo produto de cola que ye naxendo en l’altoaragón, FRIXEN-COLA, iste refrixerio presientau per Chorche Paniello ye feito con edulcorans natural como a estebia mercada direutamén en programas de comerzio chusto con cooperatibas sudamericanas. Iste produto aragonés de raso ye beyendo a luz y estió acompañau d’o taste d’a biera artesana Ordio minero» de o lugar de Blesa. Ta rematar a borina se bi fazió a campaña de sozializión ta os rez sozials «Yo RECONOiXCO L’ARAGONÉS» con a partizipazión de toz os presens.

Dende a colla semos prou argüellosos de a faina feita en ista añada. Chunto con ista borina de cabo curso, se en han feito d’os cursez de grau d’iniziazión en Balbastro e Buera con arredol de bente escolanos, remeramos también a trobada que se i fazió en o mes de febreo con a enchaquia d’o diya d’a luenga materna en a que se achuntón arredol de zincuanta presonas con esferens autibidaz.

Iste zarpau de letras mamarrachiadas, acaramulladas de bozes malfeitoras, que debantan orazions malfaineras, que de bez, fan parti de parrafez errantes que fan bullir biellas bozes más propias de bruxas, nomás quiere estar un omenache e una traza de agradexer a toz busatros/as a compaña en ista zaguera añada. Muita ye a fayena per fer, pero muito más gran ye o goyo que uno tien cuan s’achunta per o camín con chen tan graniza, bogal e guallarda como lo soz buatros/as.

Iste chiquet presén ye de raso buestro. Ta Dulzis Gran, perque as parolas feridas no te sen trafeguen nunca. T’a Abel, dizionario con garras e firme replegador de antigas parolas. Ta Pietro, tan buen mesache como barfulaire, o plazer de a risalleta. Ta Susana, mai salbache, serena e rasmiosa. Ta Cholito, as paraulas chirmanas, l’esmo amprau. Ta MaCarmen, a boz sensata, a orella fina, a uellada aguda. Ta Loisa, o tierratremo alquezrano, parolera e charraire en ye prou. Ta Dulzis Chicota, luita, garbo e temple á espuertas. Ta Úrbez, perque se ha portau de traza sobrebuena en a tripa de su mai. Ta Rita, lampíz e lurte, tot en una, infatigable. Ta Blanca, argüello mañico, nobleza riberana. Ta María, exemplo, espiello, toda una alfaya. Ta Chesús, buen amigo, ye un plazer tramenar con tú. Ta Andreya, muller zanzera, espritu libre, no rebles pas.

DPH

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here