lengua aragonesa

¿Perqué no l’acubillanos? ¿perqué no lo esfendenos? ¿perqué no luitamos per amostrar-lo a os nuestros ninons? Si ye una parti més, un alacet més en a nuestra cultura (Chaime Capablo)